Naturlos er en kalender med informasjon om varierte friluftsaktiviteter i Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året. I kalenderen dinner du aktivieter som skiturer, vandreturer, padlekurs, bading, hytteturer, friluftsskoler, strandrydding og mye mer. Aktivitetene gjennomføres i hovedsal av lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av friluftsrådet og friluftsrådet selv. Målet med kalenderen er å insiprere til å delta på en eller flere av de fantastiske friluftsaktivietene som arrangeres i regionen. 

For årets Naturlos, klikk her