SP/H/KrF:

  • Sigrun W. Prestbakmo (SP), ordfører
  • Lisbeth Løkse (H)
  • Jon Christian Anker (KrF)

AP:

  • Gunnar Sæbø
  • Åshild M. Bendiktsen

Fra Salangen næringsforening:

  • Tore Ratkje
  • Brita Sagerup

Repr. fra landbruksorg.:

  • Stein Inge Prestbakk