Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mottak av flyktninger

Salangen kommune trapper opp arbeidet med mottak av flyktninger, på bakgrunn av situasjonen i Ukraina. Salangen kommune har tradisjon for å bidra når mennesker er på flukt, og vi har et kompetent lokalsamfunn og en erfaren organisasjon når mennesker søker trygghet fra krig og katastrofe. Det er derfor naturlig for oss å legge til rette for å bidra med vår kompetanse, vår erfaring med mottak og bosetting av flyktninger, og med den hjertevarme og det engasjement som til stadighet viser seg hos innbyggere og frivillighet. 

  • UDI har bedt oss forlenge kontrakt for mottak av enslige mindreårige asylsøkere med 6 mnd. Det er et mottak med 30 plasser vi har gjort avtale om.
  • I tillegg tilrettelegger vi 50 akuttmottaksplasser for voksne og familier, etter avtale med UDI.
  • På bakgrunn av at regjeringen har vedtatt kollektiv beskyttelse av ukrainere på flukt, vil mange mennesker kunne bosettes direkte i kommunene. Etter oppfordring fra IMDI har kommunen også vedtatt å utvide antall bosatte i 2022 til totalt 60 personer, en økning på 40 fra opprinnelig vedtak i kommunestyret, IMDI har anmodet om bosetting av inntil 100 pers, inkl 40 enslige mindreårige. 

Det er viktig for oss å legge til rette for forsvarlighet i arbeidet med mottak av flyktninger, enten de skal oppholde seg i mottak eller bli bosatt. Dette innebærer en omfattende jobb for kommuneorganisasjonen og samarbeidspartnere, men også et meningsfullt oppdrag som Salangensamfunnet er godt rustet til å bidra med. Og de første menneskene som har behov for vår støtte er allerede på tur hit. 

Kommuneorganisasjonen og samarbeidspartnere er godt i gang med å løse små og store utfordringer i arbeidet, men det er kjærkomment med alt engasjement som innbyggerne viser. Salangen Frivillighetssentral vil bistå kommunen med å koordinere frivillig arbeid opp mot flyktningene, enten de er bosatt i kommunen eller oppholder seg på mottak. 

Vi har etablert denne informasjonssiden for å gi muligheten til å ha noe bedre oversikt over aktiviteten i arbeidet, og kanskje du ser noe du har lyst til å bidra med underveis. 

Aktuelt

Illustrasjon

Mottaket trenger barnevogner

Er det noen som har barnevogner og Voksiposer (vognposer) som de kan gi til mottaket? Mottaket trenger disse i forbindelse med innkvartering av ukrain...