Da starter uttransporten av mannskaper og materiell fra Indre Troms til øvelsen «Joint Reindeer» – som vil foregå i kommunene Evenes, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. 5200 soldater deltar i øvelsen, av dem er 350 fra USA og Nederland. Det blir liten grad av militær aktivitet på veien mellom Evenes og Bjerkvik. Hovedaksen for øvelsen går fra Fossbakken ned Spansdalen, videre til Lavangen og Sjøvegan og opp mot Bardu. 

Målet med øvelsen er å øve Brigade Nords bataljoner i såkalte taktiske samvirkeoperasjoner. Øvelsen skal også bidra til NATOs godkjenning av Telemark bataljon med støtteavdelinger.

Selve øvelsen skjer altså 5. til 13. mars i Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. Det vil også være en del militær aktivitet i Evenes-området.

«Joint Reindeer» er den nest største øvelsen i Norge i år. Til høsten arrangeres den største, «Trident Juncture», som er en NATO-ledet øvelse. Da skal rundt 35.000 soldater fra inntil 30 land delta. Denne øvelsen foregår i Sør-Norge.