Tiltak knyttet til å rekruttere og beholde

De siste par årene har tiltak knyttet til å rekruttere og beholde medarbeidere i kommunale tjenester hatt spesielt stort fokus, blant annet gjennom:

  • deltakelse på karrieredager på UiT
  • samhandling med ungdomsskoler og videregående skoler om arbeidslivsdager og praksis/utplassering
  • dialog med Forsvarets personalsjefer omkring muligheter for medflyttere
  • innspill til studietilbydere om behov for utdanningstilbud i regionen
  • forsterket fokus på lærlinger
  • fagnettverk, kompetanse- og karriereutvikling
  • forsøk på felles utlysning av stillinger sammen med Næringshagen i Midt-Troms

Ulike og spennende jobbmuligheter

I en kommune er det svært mange ulike jobbmuligheter innenfor helse og omsorg, kultur, skole og oppvekst, tekniske tjenesteområder og administrative stillinger.

Spennende jobbmuligheter som innebærer å levere tjenestetilbud til innbyggerne.

Personalnettverket har god dialog og samhandling med aktører som Studiesenteret Midt-Troms, Trainee Senja, Kommunenes Opplæringskontor, næringsaktører/næringsutviklere, utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører, for å finne gode tiltak og løsninger for å rekruttere og beholde medarbeidere i kommunene.

Sammen med forsvar og næringsliv tilbyr kommunene et bredt spekter av jobbmuligheter i vår region. Med korte avstander mellom kommunene er det gode muligheter for å bo i en kommune og jobbe i en annen kommune, hvis det skulle være aktuelt.

I Salangen kommune er du velkommen til å ta kontakt med Hege G. Berntsen på tlf. 930 20 093

Her får du et innblikk i noen av jobbmulighetene i vår region:

 

Karrieredagen Midt-Troms Hovedfilm.m4v from Målselv kommune on Vimeo.