Etter at forslag om fredning har vært oppe til høring, freder nå Riksantikvaren flere bygninger og anlegg på Fjeldstad gård i Bekkebotn, Salangen kommune, som kvensk kulturminne.

Fjeldstad ble bosatt av den kvenske familien Hans Hansson Soppero og Brita Nilsdotter Fjellborg og deres seks barn rundt 1840. Hans og søsteren Grete kom reisende fra Øvre Soppero i Tornedalen til Salangen for å lete etter deres andre søster, Sara, som var sendt med samene til kysten som liten jentunge. Sara var oppfostret på Sjøvegan og gift på Solbakken. Hans og Grete fant søsteren sin og bosatte seg i Salangen, på Fjeldstad. I dag er det Hans Fjeldstad, Hans og Brita sitt tippoldebarn, som eier gården. Bolighuset, smia, kraftstasjonen, hagen, samt et område rundt kulturminnet er fredet etter Lov om kulturminner.

 

PROGRAM

Fylkeskommunen, Riksantikvaren og eier Hans Fjeldstad inviterer alle interesserte til fredningsmarkering på Fjeldstad.

Lørdag 25. juni kl. 13.00–15.30

  • Servering av kaffe og kake
  • Hans Fjeldstad ønsker velkommen til gårds
  • Tale ved ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo
  • Musikkinnslag ved Daniel Wikslund
  • Tale ved fylkesordfører Tarjei Jensen Bech
  • Musikkinnslag ved Daniel Wikslund
  • Tale ved riksantikvar Hanna Geiran
  • Musikk ved Daniel Wikslund
  • Omvisning på Fjeldstad ved Hans Fjeldstad
  • Servering av elggryte

Arrangementet er gratis.

Velkommen! 


Daniel Wikslund, riksspelman och estradör

Daniel Wikslund.png

För snart två sekel sedan begav mina förfäder
sig iväg på en livsresa, upp längs Torneälvens
forsar och ner efter vattendelaren på andra
sidan fjällen. Med i bagaget hade de en
bilyxa, en kaffepanna och en hel kulturskatt
med låtar och berättelser, på det gamla
finska språket. Jag växte upp med byfinskan,
de små människornas språk. Nu kallar vi det
meänkieli, vårt språk, som vi kväner använder
så ofta vi kan.

Framåt mot nya vindar!
Etheenpäin kohti uusia tuulia!