Tidsrom

Hvem?

Hva?

Fre 14. – søn 16. mai

Troms fallskjermklubb

Klubbhelg

Fre 21. – søn 23. mai

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 28. – søn 30. mai

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 4. – søn 6. juni

Aktivitetsfri

 

Fre 11. – søn 13. juni

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 18. – søn 20. juni

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 25. – søn 27. juni

Troms fallskjermklubb

Klubbhelg

Fre 2. – søn 4. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 9. – søn 11. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 16. – fre 30. juli

Seilfly/fallskjerm

Midnight Sun Boogie Elve

Fre 30. – søn 1. august

Aktivitetsfri

 

Fre 6. – søn 8. august

Aktivitetsfri

 

Tirs 10. – søn 15. august

Modellflyklubb

NNM IMAC

Fre 20. – søn 22. august

Troms fallskjermklubb

Klubbhelg

Fre 27. – søn 29. august

Salangen seilflyklubb

Klubbhelg

Søn 29. august

Luftsportens dag

Eget program

Fre 3. – søn 5. september

Aktivitetsfri

 

Fre 10. – søn 12. september

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 17. – søn 19. september

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 24. – søn 26. september

Aktivitetsfri

 

Fre 1. – søn 3. oktober

Aktivitetsfri

 

Fre 8. – søn 10. oktober

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg/avslutning seilfly

Fre 15. – søn 17. oktober

Troms fallskjermklubb

Klubbhelg

Fre 22. – søn 24. oktober

Aktivitetsfri

 

Fre 29. – søn 31. oktober

Troms fallskjermklubb

Klubbhelg

LAST NED SOM PDF

 

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mer enn tre dager plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer langs Elvenesveien (fra brua og til porten). Dette skal gjøres ved skriftlig informasjon lagt i postkassene. Kopi av informasjon sendes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no.

Arena Elvenes er et åpent område for friluftsaktiviteter. Det skal tilrettelegges for at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva.

I tillegg til det som fremkommer av Årshjulet vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger. Organisert bruk av flystripa skal ikke foregå ut over det som fremgår av Årshjulet.

For uorganisert modellflyging gjelder følgende:

  • Utøver skal være medlem i Norges luftsportsforbund, og ha med seg medlemsbevis. Dette skal forevises ved forespørsel fra Astafjord Utvikling.
  • Priser for modellfly flyvning (gjelder pr person): Årskort kr 400,- dagskort kr 100,-
  • Før flyvning skal aktivitet meldes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no, meldingen skal inneholde: navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer i Luftsportforbundet.
  • Flyvning skal foregå med utgangspunkt i øvre sanitærbygg. Flyvning skal skje fortrinnsvis vekk fra bebyggelsen, inkludert Flåget, og i retning inn over indre del av Arena Elvenes.
  • Ved annen flytrafikk skal modellfly landes og holdes på bakken.
  • Flyvning kan foregå til følgende tider:
  • Tirsdager og torsdager kl. 12-19. Første dato tirsdag 18. mai, siste dato torsdag 23. september.
  • Følgende tirsdager og torsdager er stengt, på grunn av andre arrangement.
    Tirsdag 20. juli, torsdag 22. juli, tirsdag 27. juli, torsdag 29. juli, tirsdag 10. august, torsdag 12. august.