Listeforslagene til årets kommunestyrevalg i Salangen ligger ute til ettersyn på kommunehuset.