Gjennom språkkommunesatsingen har Salangen skole hatt stort fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i mange år.

Som et ledd i dette ble det arrangert leseuke i fjor. De gode erfaringene fra dette gjorde at det ble naturlig å videreføre dette også i år - i uke 16. Ordfører Sigrun W. Prestbakmo deltok på kick-off på mandag i skolens auditorium. kickoff.png

Temaet for uka har vært "Annerledes". Gjennom hele uka har det vært fokus på lesing i alle varianter (og på alle steder!) gjennom svært varierte aktiviteter. Vi nevner i fleng: leselotteri, lesebingo, lese for barnehagen, lese heime, lese for andre mm.

På avslutningsdagen skulle elever og lærere kle seg nettopp "Annerledes", her representert ved elever i 10. klasse (bildene er gjengitt med tillatelse):

leseuka-10kla.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

leseuka-10klb.jpg