Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de fire byene Finnsnes, Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunesenteret er Sjøvegan. Her finnes et godt utbygd fagmiljø og serviceinstitusjoner som videregående skole, høyere utdanning gjennom studiesenteret.no, psykiatrisk poliklinikk, veterinærsenter samt mottakssentral for asylsøkere. Her er svært gode muligheter for idrett og friluftsliv. Helseavdelingen består av legekontor, helsestasjon, fysioterapitjeneste, psykiatritjeneste og ergoterapitjeneste. Helsestasjonen har ei bemanning på 3 faste årsverk.

Gå hit for full utlysning, elektronisk søknad mm