Følgende stillinger er ledig:

  • 100 % vikariat som Miljøterapeut fra 19.11.18 til 15.06.19
  • 37,6 % fast stilling Miljøarbeider natt
  • FAGLEDER: Fra 01.08.18 - 31.01.19 (m/ mulighet til forlengelse) har vi ledig 100% vikariat som Fagleder ved avdeling ung. Stillingen har 2 delt turnus med arbeid hver 3-helg.

Full utlysning her