Nå er det nytt år og og nye muligheter for lag og foreninger i deres kommune til å søke om sponsormidler hos Astafjord Vekst AS.  Astafjord Vekst AS, logo

Søknadsfrist 1. februar 2018.

Gå hit for å lese mer og søke