Vennlig hilsen

Anne Vestermo Nesje
ergoterapeut/hukommelsesteamet
Helsetjenesten i Salangen