Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 17.12.2018, sak 71/18 reguleringsplan for Hytteområde Prestbakken g.nr. 33. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. 

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er vedlagt og finnes også på kommunens servicetorg.

Frist for å klage på vedtak er satt til 9/2-2019. 

Klage sendes Salangen kommune pb. 77, 9355 Sjøvegan eller postmottak@salangen.kommune.no