Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 18.02.2019, sak 7/19 reguleringsplan for Sommerset gnr. 46 bnr. 2. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. 

Les mer og se alle dokumenter her