Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 28.09.2020, sak 70/20 reguleringsplan for boligbebyggelse på eiendommene 15/6, 15/7 og 15/8 – planid: 5417201201

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12. 

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finner du her:

 

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til Forvaltningslovens §29 satt til 28/10-2020