Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 19.04.2021, sak 29/21 reguleringsplan Garsnes hyttefelt planid. 5417202002.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finner du her:

 

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til forvaltningslovens §29 satt til 21. mai 2021. Eventuell klage sendes til Salangen kommune.