Salangen har et aktivt kulturliv. Dette sørger blant annet et aktivt lag- og foreningsliv for, et kulturlandskap rikt av kultur- og fornminner, idrettshall, fotballhall, kulturhus og tilrettelagte anlegg, muséer og unike friluftsområder til fjells og ved strand.
Salangen kommune har over tid utviklet et kulturtilbud med mangfold og variert innhold, både i regi av kommunen, i regi av frivillige og private, og i samspill mellom offentlige og frivillige.
Kulturavdelingens oppgave er først og fremst å legge til rette for at kulturlivet i Salangen skal utvikle seg videre og skape økt engasjement og tilknytning til kommunen - kort sagt trivsel til beste for alle som bor her eller besøker kommunen vår!

Kontaktinformasjon

  • Hovednummer: 467 46 007
  • Kurt Jan Kvernmo, kultursjef: 900 52 222
  • Bjarne Dahlberg, kulturskolerektor: 909 75 611
  • Folkehelsekoordinator: nytt nr. kommer
  • Stein Markussen, biblioteksjef: 77 17 21 14
  • Ronny Johnsen, kinomaskinist: 909 53 179