Dette er et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år for Midt-Troms på Finnsnes. 

Ett av disse kravene må oppfylles for opptak: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider eller tilsvarende. 
  • Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. 

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.

Studiet går på dagtid med 2 samlinger pr halvår/semester over 2 dager på Finnsnes. I tillegg kommer det egenarbeid og veiledning via nettet. 

Finn søknadsportalen samt  mer informasjon her