Oppdatert torsdag 26. november kl. 12.00

koronavirus
Informasjonen utarbeides av Kriseledelsen og Astafjordlegen Salangen, Lavangen og Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt

Smittespredningen er nå i ferd med å flate ut og synke nasjonalt og regionalt i Tromsø som har vært særlig rammet. Lokalt er det ingen kjent smittespredning. Oppfølging av nasjonale smittevernråd er derfor særlig viktig de neste fjorten dagene spesielt for å sikre at den forsiktig nedadgående trenden opprettholdes og vi lykkes slå ned smittespredningen før julefeiringen setter inn. Viruset spres lett, og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.

Det har vært registrert 3 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 2 personer i Ibestad og 1 person i Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

180

179

0

1

Ibestad

198

196

0

2

Lavangen

206

203

0

3

Salangen

483

480

0

3

Totalt       

1067

1058

0

9

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser relativt stor smittespredning ellers i Norge og landene utenfor.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

 

Nytt i Salangen

Ingen vesentlige nyheter denne uke. 

Informasjon om besøk på/ved SABE:

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen. 

Aktuelle oppfølgingssaker:

 

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  Testing foregår klokken 1030 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag etter avtale, ved legekontoret på Tennevoll.

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

 

Hvem Behov Tlf. tider Tlf. nummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid Link 77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid Link 116 117

Nasjonal koronatelefon

Informasjon og råd om Korona. Hverdager 08-18 og helger 10-16 81 55 50 15

SABE

Avtale besøk for pårørende Døgnåpen

Rosestua: 481 77 938
Blåklokka: 975 66 957 Solstua: 991 52 845
Dyrøy: 920 14 838 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp Hverdager kl. 0900-1500 412 87 811

Mental helse

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 116 123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 22 40 00 40

Salangen: Kommunens personell i Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid 

  Ordinær arbeidstid

410 32 007

481 92 719 

Ibestad: Psykisk helse og rus 

  Ordinær arbeidstid 468 02 531 

Alarmtelefonen for barn og unge

  Døgnåpen 116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger Døgnåpen 400 02 276

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad

astafjordlegen-kommunevåpen.png

Lokale videoer (08.04.20 og 28.05.20)

Om koronasituasjonen lokalt, interkommunal overlege Lars A. Nesje

Utgitt 19. november:

 

 

Utgitt 28. mai:

 


Utgitt 8. april::