Siden er oppdatert 8. juli.

 

Det er risiko for spredning av koronavirus pga. reiseaktivitet.

koronavirus

For å forhindre spredning, er det derfor viktig at publikum respekterer karantenereglene og at alle som har tegn til luftveisinfeksjon ringer og avtaler snarlig testing. Dersom du har forkjølelse, influensa, feber, hoste eller pustevansker, ber vi om at du ringer legekontoret og avtaler testing. For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag på legekontoret på Tennevoll. Astafjordlegen har telefon 77174000.
Les bolkene under for mer informasjon.


Informasjonen utarbeides av kriseledelsen og Astafjordlegen Salangen, Lavangen og Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er friske og ute av isolasjon.
 • Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Ibestad

52

52

0

0

Lavangen

78

75

3

0

Salangen

135

133

2

0

Totalt       

265

260

5

0

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner.

Nytt fra Salangen:​

Det er ingen vesentlige nyheter i forbindelse med Korona-situasjonen denne uka.

Viktige oppfølgingssaker:

Det er risiko for spredning av koronavirus pga. reiseaktivitet.

For å forhindre spredning, er det derfor viktig at publikum respekterer karantenereglene og at alle som har tegn til luftveisinfeksjon ringer og avtaler snarlig testing. Dersom du har forkjølelse, influensa, feber, hoste eller pustevansker, ber vi om at du ringer legekontoret og avtaler testing.

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag på legekontoret på Tennevoll. Astafjordlegen har telefon 77174000

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Allmenne råd

 1. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet. Idrettshallen forblir stengt til høsten.
 2. Sykehjem har adgangsbegrensninger. Kontakt personalet for informasjon.
 3. Hygienetiltak opprettholdes.
 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
 12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 13. Det skal tilrettelegges for å opprettholde 1 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).
 14. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Viktige telefonnummer

 

Hvem Behov Tlf. tider Tlf. nummer
Legekontoret Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid Link 77174000
Legevakten Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid Link 116117
Nasjonal koronatelefon Informasjon og råd om Korona. Hverdager 08-18 og helger 10-16 81555015
SABE Avtale besøk for pårørende Døgnåpen

Rosestua: 481 77 938
Blåklokka: 975 66 957 Solstua: 991 52 845
Dyrøy: 920 14 838 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp Hverdager kl. 0900-1500 41287811
Mental helse Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 116123
Kirkens SOS Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 22400040
Kommunens personell i Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid    Ordinær arbeidstid

41032007

48192719 

Alarmtelefonen for barn og unge   Døgnåpen 116111
Barnevernsvakta Bekymringsmeldinger Døgnåpen 40002276

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Lokale videoer

Om koronasituasjonen lokalt, interkommunal overlege Lars A. Nesje

Utgitt 28. mai:

 


Utgitt 8. april::