Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til befolkningen om koronavirus*

Viktig melding

Informasjonen er oppdatert 10. juni 2021. 
Informasjonen utarbeides av Kriseledelsen og Astafjordlegen.
Samlelogo-Astafjordlegen_620x200.png

Informasjonen oppdateres i utgangspunktet ukentlig. Ved behov kan oppdateringer komme oftere. 

Situasjonsoppdatering lokalt

Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Vi oppfordrer alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.

Prøvesvar oppdatert pr. 9/6-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

333

330

0

3

Ibestad

453

439

0

14

Lavangen

340

337

0

3

Salangen

769

763

0

6*

Totalt       

1895

1869

0

26

*NB Kun 4 fastboende innbyggere i Salangen kommune har testet positivt. Årsaken til at det står 6 er en falsk positiv test og en positiv test på tidligere innbygger i Salangen som ikke har meldt flytting. Vedkommende kommer derfor på Salangen sin statistikk nasjonalt selv om vedkommende bor i Sør-Norge. Det fremstilles slik for å opprettholde samsvar med FHI sin statistikk.

Ntrr 5. mai 2021

 

 

 

Plan for koronavaksinasjon sommer 2021

Status per 7. juni – planlagt vaksinasjon utover sommeren

634 personer er førstegangsvaksinert.
444 personer har fått to doser og er dermed ferdigvaksinert.

 • I uke 23 vil gruppe 4 (65 år +) få tilbud om vaksine.
 • I uke 24 vil gruppe 5 (55 – 64 år) med underliggende sykdom/risikogruppe få tilbud om vaksine.
 • I uke 25 vil gruppe 6 og 7 (18 – 54 år) med underliggende sykdommer/risikogruppe få tilbud om vaksine.
 • I uke 26 – 29 vil gruppe 8 (55 -64 år) uten underliggende sykdom/risiko få tilbud om vaksine.
 • I uke 29 vil gruppe 9 (45 – 54 år) uten underliggende sykdom/risiko få tilbud om vaksine.
 • I uke 30 – 31 vil resterende i gruppe 9 (45 – 54 år) og gruppe 10 (18 – 24 år, og 40 – 44 år) videre nedover få tilbud om vaksine fortløpende.
 • I uke 32 og utover, og i beste fall fra uke 31, vil gruppe 11 (25 – 39 år) få tilbud om vaksine fortløpende.

Alle i risikogrupper blir oppringt av Helsetjenesten i Salangen og tilbudt time til vaksine.  

Alle andre skal lese og registrere seg her for å komme inn i lokal vaksinekø.

Salangen kommune vil jf. plan om lag motta vaksinedoser for ukene 23-34 som følger (se mobiltilpasset tabell lenger ned):

Folke-

tall

Pers over 18 år

Doser
Uke 23

Doser
Uke 24

Doser
Uke 25

Doser
Uke 26

Doser
Uke 27

Doser
Uke 28

Doser
Uke 29

Doser
Uke 30

Doser
Uke 31

Doser
Uke 32

Doser
Uke 33

Doser
Uke 34

2089

1728

92

90

91

91

92

92

234

234

282

171

171

171

 

Tiden mellom første og andre dose er nå planlagt til seks uker for personer med risiko for komplisert forløp av koronainfeksjon. Vaksinen er fullt effektiv for den enkelte person to uker etter andre dose, men har god effekt (80 %) allerede to uker etter første dose. 

Det er planlagt å øke intervallet til 9 uker mellom første og andre dose når vi begynner vaksinasjon av friske personer uten særskilte risikotilstander.

Mobilvennlig tabell over antall doser i sommer:

Folketall 2089
Pers o. 18 år 1728
Doser uke 23 92
Doser uke 24 90
Doser uke 25 91
Doser uke 26 91
Doser uke 27 92
Doser uke 28 92
Doser uke 29 234
Doser uke 30 234
Doser uke 31 282
Doser uke 32 171
Doser uke 33 172
Doser uke 34 171

Registrer deg på venteliste for koronavaksinasjon her

Alle som ønsker vaksine, må registrere seg!

Du må ha bank-ID og et mobilnummer for å benytte tjenesten.

 1. Trinn 1 – registrer deg her.
  NB! Har du registrert deg før, trenger du ikke gjøre noe før du får sms om at det er klart for timebestilling (trinn 2).

 2. Trinn 2 – du får en sms (melding på mobiltelefon) når det åpnes for at din gruppe kan bestille time. Normalt en til to uker før det er din tur.

 3. Trinn 3 – når du har mottatt sms, følg lenke på mobiltelefon eller gå inn og bestill time for vaksinasjon her.

 4. Trinn 4 – du vil nå motta en bekreftelse på sms på din time for vaksinasjon. Du vil også få påminnelse om fremmøte.

Her finner du oppdatert plan for koronavaksinasjon i Salangen for din (alders) gruppe.

Nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer

Salangen kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform).

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å overholde smitteverntiltak. Vi må holde avstand, vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer til å teste seg. Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Vi ønsker å understreke følgende:

 • Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.
 • De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Munnbind på/ved Salangen bo- og eldresenter og helsesenteret (SABE), rutiner for besøk

Påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene opphørte fra 16. april. Besøkende og beboere vil fortsatt oppleve bruk av munnbind blant de ansatte i forbindelse med pleiesituasjoner. Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette.

Rutiner for besøk ved SABE. 

Besøk som gjennomføres ved SABE skal avtales på forhånd med personalet på den avdeling pasienten tilhører på følgende telefonnr: 

Rosestua: 48177938/91139647. 

Blåklokka: 97566957. 

Solstua: 99152845. 

Alle besøk loggføres med navn, dato og tidspunkt. Ansatte skal skrive i loggboka. 

Besøkstidene vil være mellom kl. 11.00 - 14.00 og 15.00 - 19.00. 

Dersom det blir stor pågang, vil vi sette begrensninger for å ivareta gjeldende smittevernbestemmelser.    

I henhold til nasjonale anbefalinger bør alle begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Dette innebærer at pasienter ikke kan ha besøk av flere enn 2 besøkende samtidig. Ved alvorlig sykdom og terminalpleie kan det gjøres unntak. 

Alle besøkende skal benytte hovedinngang. Besøkende skal ringe på ved hovedinngangen. Besøkende skal ikke komme inn i institusjonen før personalet har gitt klarsignal, uavhengig om døra er låst eller åpen. 

Besøkende skal kun oppholde seg på pasientrom og ikke ha kontakt med andre enn den det er avtalt besøk med. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. 

Besøkende oppfordres til å berøre minst mulig på pasientrom av smittevernhensyn til ansatte og pasient. 

Det vil ikke bli servering til besøkende av smittevernhensyn. 

Når besøkende skal forlate rommet, må denne ringe til personalet slik at personalet kan følge dem ut via hovedinngang. Dersom personalet er opptatt, må besøkende vente på rommet. 

I forkant av besøket: 

 • I forkant av besøket: 

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. 

 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 

 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. 

 • Ivaretar hygieneråd og bestemmelser. Holder avstand til personale og andre pasienter. Ikke berøre inventar unødvendig. 

 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, skal i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen. 

 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal ikke komme på besøk. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk

 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, kan de tidligst komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger. 

 • Pårørende til kritisk syke pasienter kan etter særskilt avtale gis unntak fra ovenstående. Smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk», må følges. 

Retningslinjene kan endres dersom smitterisikoen endres. 

 

Vaksinasjon for besøkende og andre med midlertidig opphold

Vi minner om muligheten for å melde sin interesse for Korona-vaksine hvis man ikke er folkeregistert i kommunen. Vi ber spesielt arbeidsgivere med utenlandske arbeidere om å hjelpe den enkelte med dette.

Skjema for slik registrering finner du her

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her

 

Testing i alle kommuner (nå kan du bestille time elektronisk)

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre.

Bestill time elektronisk her

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 09.30 for test samme dag.

 • I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll. Vent i bil til du får nærmere beskjed.
 • For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik. Vent i bil til du får nærmere beskjed.
 • I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan. Ikke vent i bil, vent utenfor dør til venstre for hovedinngangen.

 

 

Karantene (registrer deg!)

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

Fyll ut skjema

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge om å teste seg!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering/flyplassen.  Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om koronatest er negativ. Hurtigtester vil også bli negative ved moderat eller liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag.

  Bestill time for testing her eller ring 77 17 40 00.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Du kan lese mer om dette på Regjeringens nettside

Allmenne råd

1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.

2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 

3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.

4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd

8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene, må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter

9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i karantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 

10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 

11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

 

Hvem Behov Tlf. tider Tlf. nummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid Link 77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid Link 116 117

Nasjonal koronatelefon

Informasjon og råd om Korona. Hverdager 08-18 og helger 10-16 81 55 50 15

SABE

Avtale besøk for pårørende Døgnåpen

Rosestua: 481 77 938
Blåklokka: 975 66 957 Solstua: 991 52 845
Dyrøy: 920 14 838 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp Hverdager kl. 0900-1500 412 87 811

Mental helse

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 116 123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 22 40 00 40

Salangen: Kommunens personell i Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid 

  Ordinær arbeidstid

410 32 007

481 92 719 

Ibestad: Psykisk helse og rus 

  Ordinær arbeidstid 468 02 531 

Alarmtelefonen for barn og unge

  Døgnåpen 116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger Døgnåpen 400 02 276

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen
Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy

Samlelogo-Astafjordlegen.png

 

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
korona ill 2

Kontakt

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

 • Telefonnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00.
 • Du kan også bestille time for testing elektronisk her.
 • Testing ved legekontoret på Sjøvegan 11.15, må avtales innen klokken 09.30 for test samme dag.
 • Bruk inngang til venstre for hoveddøren på Helsesenteret. Vent utenfor døren, hold avstand.

fhi-logo.png

helsedirektoratet-logo.png

Sist oppdatert 16. juni 2021