• Alle 65 år og eldre er anbefalt oppfriskningsdose.
  • Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 
  • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. 
  • Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått sykdom og ny oppfriskningsdose.
 
Dersom du har spørsmål knyttet til vaksinering kan du ringe helsestasjonen på telefon 77 17 21 80