• Gravide i 2. og 3. trimester kan vaksinere seg. 
  • Det er åpnet for vaksinering i alle alders- og risikogrupper fra fylte 12 år. 
  • De som ikke er fylt 16 år må ha samtykke fra foresatte.  
  • Vi tilbyr 3. vaksinedose til personer som kan dokumentere at de bruker medisiner som hemmer immunsystemet. Dette gjelder cellegift og biologiske medisiner og Prednison i høye doser over lengre tid. 

I tiden framover vil Salangen kommune bestille vaksiner i forhold til antall innbyggere som har registrert seg. Vi ber alle innbyggere som skal ha vaksine, om å registrere seg, og dernest bestille time så raskt som mulig når de mottar bestillingslenke fra ReMin på sms.  (mer info om fremgangsmåte her). 

De som er forhindret fra å bruke Remin, kan kontakte vaksinekoordinator på tlf. 77 17 21 80 

Intervallet mellom 1. og 2. dose er justert til 4 uker. Intervallet for årskullene 2004 og 2005 er 8 uker. I aldersgruppen 12 til 16 år gis foreløpig kun en vaksinedose. 

Vi vil oppfordre alle uvaksinerte innbyggere til å registrere seg for vaksinering.