Foresatte til barnehagebarn og ansatte holdes orientert av barnehagens ledelse.
I samsvar med sentrale myndigheters anbefalinger, har vi ikke stengt barnehagen. Vi anser risikoen ved å holde barnehagen åpen som liten fordi barn og vaksinerte voksne i all hovedsak kun får mild sykdom. Det kan likevel ikke utelukkes at flere blir syke og de kan da smitte flere. Vi vil derfor følge utviklingen fra dag til dag.

Tiltak videre:

  1. Vaksinasjon med dose 3 i Salangen vil være gjennomført innen utgangen av januar.
  2. Følg nasjonale retningslinjer og anbefalinger! Bruk munnbind!
  3. Vi avventer gjenåpning av Salangshallen for voksne inntil smittesituasjonen er avklart.


Med vennlig hilsen

Lars A. Nesje
Interkommunal overlege