hålogaland-revisjon-logo.png

Hålogaland Revisjon AS er sekretariat for kontrollutvalgene i 10 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Nedenfor finner du link til hvor du kan finne offentlige dokumenter vedrørende arbeid i kontrollutvalgene.

Eventuelle ønskede opplysninger kan fås ved henvendelse til Hålogaland Revisjon AS: tah@halogalandrevisjon.no.

Hålogaland Revisjon AS, informasjon, møteplan, innkalling og protokoller.


Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Kommunestyre har i møte 07.10.2019, sak 025/19 fattet følgende vedtak:

Medlemmer:

 1. Jim Ståle Nordmo
 2. Åshild Bendiktsen
 3. Jimmy Treland
 4. Isabel Sørensen
 5. Svein Magne Forsgren

Varamedlemmer:

 1. Linda Vadstein
 2. Are Apeland
 3. Jon Myrmel
 4. Ellen Myrmel
 5. Pål Samueljord
 6. Inger Bakkemo
 7. Inessa Forsgren

Valg av leder:

Jim Ståle Nordmo

Valg av nestleder:

Svein Magne Forsgren