Om Salangen kommune
Type Beskrivelse
Telefon 77 17 20 00
Telefaks 77 17 21 65
E-post postmottak@salangen.kommune.no
Besøksadresse Kommunehuset, Strandveien 33, 9350 Sjøvegan
Postadresse Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan
Kommunenr. 5417
Organisasjonsnr. 961 416 388
Bankgirokonto for skatt 7855 05 19231
Bankgiro 4803 05 02283
Ekspedisjonstid: f.o.m. 15/5- t.o.m. 15/9: 0800-15.00
f.o.m. 16/9- t.o.m. 14/5: 0800-15.45
Kommunevåpen, informasjon og nedlasting