I tillegg til de ordinære sakene hadde kommunestyret besøk av lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt, ungdomsrådet og folkehelsekoordinatoren i Salangen.

Lensmannen orienterte om utfordringer i forhold til kriminalitet, og om mulighetene vi har til å integrere asylsøkere og innvandrere i  Salangensamfunnet på en god måte. Til slutt informerte Kommunestyremøtehan om politiberedskapen i området vårt. Lensmannen sin orientering ble brukt som en del av bakgrunnsinformasjon til kommunestyresak 3/18 "Samordning av lokale rus-og kriminalitetsforebyggende tiltak i Salangen kommune" (SLT modellen).

Ungdomsrådet møtte i kommunestyret for å presentere seg og for å vise at de ønsket et samarbeid med politisk nivå i Salangen. Disse møtte fra ungdomsrådet:

Alexandra Johnsen, leder
Rakel Jenssen, nestleder
Thea Rørstrand, sekretær
Mari Børve, kasserer 

Det var et ungt og spenstig ungdomsråd som kommunestyret gleder seg til å samarbeide med.

Så var det tid for folkehelsekoordinatoren. Hun tok kommunestyret med på leker og ulike gymnastiske øvelser (bøy og tøy). Det er ingen tvil om at vi har et sprekt og romslig kommunestyre i Salangen!
Last ned protokollen fra møtet
(Tekst, video: Johnny Sagerup)