Det andre satsingsområdet er IBS, som er forkortelse for inkluderende barnehage- og skolemiljø. I rammeplanen står det at «barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring ogEd og Trine.jpg følelse av egenverd, og forebygge krenkelse og mobbing». Vi må bli flinkere til å se, flinkere til å snakke om det og flinkere til å gjøre noe med det!

Vi skal være de trygge voksne som ser barnet.

Tirsdag 12. mars arrangeres en dag som markeres over hele landet. Og i år et slagordet: «Jeg lurer på…» og i den anledning ønsker Vasshaug barnehage å lage en opplevelse for barna i barnehagen mellom kl. 10-12. Det hele foregår innendørs.

Alle avdelingene vil denne dagen ha noe å vise frem til de andre avdelingene. Noen lager opplevelsesrom, andre aktivitetsløyper. Det blir eksperimentering, utforsking og teater.

Fra Salangen skole kommer Trine Amundsen, som er Salangen kommune sin IBS ressursperson. Hun har med seg dukken Ed. 

LAST NED HELE INFORMASJONEN (PDF)