For ytterligere informasjon se vår hjemmeside. www.midttromskarrieresenter.no tk.png

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Vennlig hilsen

Mette Gregussen

Karriereveileder

logo

Tlf. + 47 922 20 847

www.midttromskarrieresenter.no