Kalender

Denne kalenderen er opprettet 4. juni.  Her finner du oversikt over ulike kategorier av aktiviteter i kommunen. Lag, foreninger og andre kan nå registrere sitt eget arrangement i aktivitetskalenderen! Du trenger passord for å legge inn ditt arrangement, send oss  en e-post for å få oppgitt passord. I e-posten må du oppgi hvilket lag/forening e.l. du er ansvarlig for.

Søndag 25. juli
Tirsdag 27. juli
Onsdag 28. juli
Torsdag 29. juli
Søndag 15. august
Søndag 29. august
Lørdag 4. september
Tirsdag 7. september
Søndag 12. desember
Søndag 26. desember
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 04. juni 2021