Om du ikke har interesse av møtene, eller andre har overtatt din funksjon i laget – sørg for å sende denne til rette vedkommende – eller til andre som måtte ha interesse av å møte!

Last ned PDF: