Alle innspillene er sendt over til Asplan Viak AS, som jobber med utkast til en helhetlig sentrumsplan. Denne vil bli presentert i løpet av vår/sommer 2021.

  • Vedlegg innspill 1 (PDF) 
  • Vedlegg innspill 2 (PDF)
    I vedlegget kan du lese alle innspillene. Det er kommet noen innspill som ikke er tatt med i denne oppstillingen, fordi de inneholder personkarakteristikker.
  • Resultatene som ordskyer
    Vi har valgt å presentere resultatene som ordskyer. En ordsky er kort fortalt et bilde som er laget ved å sette sammen ord som passer inn under et spesifikt tema. Jo viktigere et ord er (dvs jo mange ganger samme forslag forekommer), jo større vil ordet framkomme i bildet.
    ​Last ned ordskyer (Powerpoint, 4 Mb)