Planen vises på hjemmesiden via verktøyet Storymaps (lenke til helhetsplanen). Her ser du grunnlaget planen bygger på, innspill, analyser, estetiske retningslinjer som ligger til grunn og illustrasjoner. Planen er retningsgivende for det videre arbeidet med utvikling av sentrum, men den er ikke juridisk bindende.

Videre arbeid

Neste steg i prosessen er regulering og prosjektering av molo, småbåthavn og tilstøtende landområde. Det vil komme innspills-/høringsrunder i det videre arbeidet.

Innspill merkes sak 20/514 og sendes til:

Høringsfrist er 18. oktober 2021.