Gjerningsperson/personer har knust glass i port i u.etg. for å komme seg inn i bygget. Innbrudd har skjedd mellom klokken 23:00 onsdag 27.februar og klokken 06:00 torsdag 28.februar. innbruss_400x357.jpg

Salangen kommune er svært interessert i tips dersom det er noen som har observert noe i det aktuelle tidspunkt. Tips kan gis til formann Børge Lind på tlf. 48180870 (e-post borge.lind@salangen.kommune.no) eller teknisk sjef Reidar Berg på tlf. 90131296 (e-post  reidar.berg@salangen.kommune.no)

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg
teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf. 77 17 21 20  /  90 13 12 96

e-post:  reidar.berg@salangen.kommune.no