Salangen kommune har totalt over 1.000 gatelyspunkter langs kommunale- og fylkesveier. Mange av disse lyspunktene har blitt mørke i løpet av vinteren av en eller annen grunn. Dette  Veilys.jpegkan være defekte sikringer, defekte pærer, defekte armaturer, defekte solceller, ukontakt pga. korrosjon osv.

Kommunens innbyggere oppfordres til å gi oss tilbakemelding på e-post til postmottak.salangen@salangen.kommune.no når dette oppdages. Disse opplysningene lagres til neste vedlikeholdsrunde.

Dersom det er feil oppe i stolpene så må dette utbedres når vi har liftbil tilgjengelig. Liftbil leies inn en gang per år grunnet kostnader knyttet til dette, normalt gjennomføres vedlikeholdsrunde med liftbil i løpet av høsten.

 

Med vennlig hilsen
Reidar Berg
teknisk sjef, Salangen kommune