Salangshallen

Salangshallen ligger sentralt på Sjøvegan midt mellom kulturhus og Salangen skole. Hallen ble totalrenovert i 2009 og fremstår som et velfungerende idrettsanlegg som brukes av grunnskole, videregående skole og lag/foreninger i kommunen. Hallen har 3 saler, kantine, styrketreningsrom, klasse/møterom mm. Bruken administreres av kulturkontoret.

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

 

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Hallinstruks.pdf

Kontaktperson i Salangen kommune: Bjarne Dahlberg (909 75 611)

Salangshallen høst17_ny_timeplan.pdf

Svømmebasseng

Bassenget holdes åpent seks måneder i året i henhold til kommunestyrevedtak og brukes av skolene. Bassenget åpner i oktober etter nærmere beskjed direkte til skolene.

Bassenget er  av de mest moderne i landet etter renovering. Energien i anlegget er knyttet til biobrenselanlegget og har et omfattende gjenvinningssystem. Det bidrar med energi til hele kulturhuset og dermed blir drifta forholdsvis rimelig. Rent teknisk er anlegget i ypperste klasse, rensingen er helautomatisk og vannet er helt uten klorlukt og dimensjonert for 20 samtidig badende personer. 

Salangstrimmen

Salangstrimmen er et tradisjonsrikt turrenn som arrangeres for 39. gang i 2018. Les mer om rennet på nettsiden deres.

Folkehelse

Folkehelsearbeid krever tverrfaglighet og samarbeid med frivillige, lag, foreninger og næringsliv, og gjøres på mange ulike arenaer.

Folkehelsekoordinator skal være kommunens kontaktpunkt når det gjelder saker som angår folkehelse, og skal være en pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert. Jorun Utne er folkehelsekoordinator i Salangen kommune og har kontor på kulturavdelingen i 1. etg. på Salangen regionale kulturhus.

Har du innspill eller spørsmål til folkehelsekoordinator ta gjerne kontakt på mail jorun.utne@salangen.kommune.no eller tlf: 97006303.