Servicetorget

Sentraladministrasjonen

   
Lars Øyvind Strøm, administrasjonssjef 977 67 630
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Johnny Sagerup, kommunalsjef 410 32 004
Ingrid H. Frantzen, kommuneplanlegger 979 69 043
   

 

Personalavdeling

 
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Åshild Utmo, personalkonsulent 922 04 805

 

IKT-avdelingen

Viggo Hansen, IKT-leder 913 22 779
Zabi Nabizade, IKT-konsulent 459 19 004
IKT brukerstøtte (internt) 77 17 21 52

 

Astafjordlegen

Helseavdelingen

 
Lars Nesje, enhetsleder 77 17 40 00
Marit Sagerup, ledende helsesykepleier 922 06 689
Paula Ryeng, ledende fysioterapeut 920 46 283
Marie Solseth, fysioterapeut 920 43 885
Anne Vestermo Nesje, ergoterapeut 920 31 528

 

Pleie-og omsorgsavdeling

Kristin Fjærvoll Nordmo, enhetsleder 991 06 948
Institusjon 991 52 845
Vaktrom Solstua 77 17 20 90
Vaktrom Solstua 991 52 845
Blåklokka 975 66 957
Karianne Dørum, avdelingsleder hjemmetjenesten 46854750
Tove Utmo, avdelingsleder SABE 93431002
   

 

Bosettingstjenesten

Kurt Jan Kvernmo, enhetsleder

900 52 222

Eirik Pedersen, fagleder

926 44 432
Marianne Kristiansen, miljøveileder 958 53 935
Base 2:  958 53 935
 

Vasshaug barnehage

 
Liz Heggelund, enhetsleder 987 67 820
Veronica Johansen, styrerassistent 987 67823
   

 

PPT

Veronika  Nordseth-Daleng, fagleder 934 55 008
Ørjan Johansen, spesialpedagog 934 35 007
   

 

Astafjord barneverntjeneste

Kontaktnummer barnevernet 930 72 055
Stine Anker Myrmel, barnevernleder 924 86 004
   

 

Sjøvegan mottak

 
Resepsjon/hovednummer 77 17 20 99
Jenny S. Myrvoll, enhetsleder 920 46 653

 

Kulturavdeling

 
Hovednummer 467 46 007
Kurt Jan Kvernmo, kultursjef 900 52 222
Bjarne Dahlberg, kulturskolerektor 909 75 611
Karlsa Sende,  folkehelsekoordinator 954 19 582
Stein Markussen, biblioteksjef 920 45 786

 

Teknisk avdeling

Reidar Berg, enhetsleder 901 31 296
Tor Jostein Jenssen, avdelingsingeniør Astafjord kart og oppmåling 481 80 878
Johan Harald Gamnes, ingeniør 932 60 222
Børge Lind, formann vedlikeholdsavdelingen 481 80 870
Inge Fredheim, skogbrukssjef 900 25 730
Vakttelefon 970 86 222

 

Landbruk

Inge Fredheim, skogbrukssjef: 900 25 730

lanbruk.png