Ordfører

Servicetorget

Sentraladministrasjonen

   
Lars Øyvind Strøm, administrasjonssjef 977 67 630
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Johnny Sagerup, kommunalsjef 410 32 004
Ingrid H. Frantzen, kommuneplanlegger 979 69 043
   

 

Personalavdeling

 
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Åshild Utmo, personalkonsulent 922 04 805

 

Økonomiavdeling

 
Heidi Sund Aasen, økonomisjef 916 12 485
Åse Marie Movik, økonomikonsulent 922 07 590

 

IKT-avdelingen

Viggo Hansen, IKT-leder 913 22 779
Zabi Nabizade, IKT-konsulent 459 19 004
IKT brukerstøtte (internt) 77 17 21 52

 

Astafjordlegen

Helseavdelingen

 
Lars Nesje, enhetsleder  
Marit Sagerup, ledende helsesøster 922 06 689
Paula Ryeng, ledende fysioterapeut 920 46 283
Marie Solseth, fysioterapeut 920 43 885
Anne Vestermo Nesje, ergoterapeut 920 31 528
Ingeborg Sagerup, fagleder psykiatritjenesten 410 32 007
Lill-Karin Sagerup, hjelpepleier 481 92 719

 

Pleie-og omsorgsavdeling

 

Kristin Fjærvoll Nordmo, enhetsleder

991 06 948

Institusjon

991 52 845

Vaktrom Solstua

77 17 20 90

Vaktrom Solstua 991 52 845
Blåklokka 77 17 20 08

 

Miljøtjenesten Ryet

 
Hovednummer 991 50 830
Kim-Håkon Pedersen, enhetsleder 928 33 009
Jorid Skavhaug, fagleder 922 89 350

 

Bosettingstjenesten

Eirik Pedersen, enhetsleder til 31.07.2020

926 44 432

Martin Solhaug, flyktningkoordinator

922 96 355
Base 1:  971 80 764
Base 2:  958 53 935

Base 1: 971 80 764/]971 80 764
Base 2: 958 53 935/]958 53 935
Enhetsleder frem til 31.07.2020: Eirik Pedersen, tlf: 92644432
Flyktningkoordinator:  Martin Solhaug, tlf: 922 96 355

Vasshaug barnehage

 
Liz Heggelund, enhetsleder 987 67 820
Veronica Johansen, styrerassistent 987 67823
   

 

PPT

Harriet Eriksen, leder 934 26 009
Veronika Nordseth-Daleng, rådgiver/spesialpedagog 934 55 008
   

 

Astafjord barneverntjeneste

Forkontor 930 72 055
Gunnhild Masterbakk, enhetsleder 902 36 112
   

 

Sjøvegan mottak

 
Resepsjon/hovednummer 77 17 20 99
Jenny S. Myrvoll, enhetsleder 920 46 653

 

Kulturavdeling

 
Hovednummer 467 46 007
Kurt Jan Kvernmo, kultursjef 900 52 222
Bjarne Dahlberg, kulturskolerektor 909 75 611
Siri Bjerkan, folkehelsekoordinator 480 29 577
Stein Markussen, biblioteksjef 920 45 786

 

Teknisk avdeling

Reidar Berg, enhetsleder 901 31 296
Tor Jostein Jenssen, avdelingsingeniør 481 80 878
Johan Harald Gamnes, avd. ingeniør kart og oppmåling 932 60 222
Børge Lind, formann vedlikeholdsavdelingen 481 80 870
Vakttelefon 970 86 222
   

 

Landbruk

Inge Fredheim, enhetsleder: 900 25 730

Kommunal veterinærvakt

Telefonnummer: 922 18 999

Mer informasjon