Servicetorget

Sentraladministrasjonen

Servicetorget 77 17 20 03
Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører 481 80 945
Lars Øyvind Strøm, administrasjonssjef kommer
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Johnny Sagerup, kommunalsjef 410 32 004
Grethe Davidsen Kleppe, servicetorget 976 83967
Wenche Pedersen, servicetorget 932 71999

 

Personalavdeling

 
Hege G. Berntsen, personalsjef 930 20 093
Åshild Utmo, personalkonsulent 922 04 805

 

Økonomiavdeling

 
Heidi Sund Aasen, økonomisjef 916 12 485
Åse Marie Movik, økonomikonsulent 922 07 590

 

IKT-avdelingen

Viggo Hansen, IKT-leder 913 22 779
Zabi Nabizade, IKT-konsulent  
IKT brukerstøtte (internt) 77 17 21 52

 

Helseavdelingen

 
Lars Nesje, enhetsleder 77 17 20 65
Legekontoret, timebestilling mm 77 17 20 65
Marit Sagerup, ledende helsesøster 922 06 689
Paula Ryeng, ledende fysioterapeut 920 46 283
Marie Solseth, fysioterapeut 920 43 885
Anne Vestermo Nesje, ergoterapeut 920 31 528
Ingeborg Sagerup, fagleder psykiatritjenesten 410 32 007
Lill-Karin Sagerup, hjelpepleier 481 92 719

 

Pleie-og omsorgsavdeling

 

Kristin Fjærvoll Nordmo, enhetsleder

991 06 948

Institusjon

991 52 845

Vaktrom Solstua

77 17 20 90

Vaktrom Solstua 991 52 845
Blåklokka 77 17 20 08

 

Miljøtjenesten Ryet

 
Hovednummer 991 50 830
Kim-Håkon Pedersen, enhetsleder 928 33 009
Jorid Skavhaug, fagleder 922 89 350

 

Bosettingstjenesten

Avdeling ordinær:

Tor Markus Svendsen, fagleder:

926 44 432
Robert Digre, miljøarbeider: 949 80 229

Avdeling ung:

Anita Kverneland, enhetsleder

951 88 228

Martin Solhaug, fagleder

922 96 355
Base 1:  971 80 764
Base 2:  958 53 935

 

Salangen skole og SFO

 
Hovednummer 77 17 21 75
Lars-Georg Nordhus, rektor 414 73 410
Inger Sofie Tofteng, SFO 920 46 529
Jøran Glad Berthinussen, inspektør 943 41 107
Hilde Anita Nyland, inspektør 905 20 877

Vasshaug barnehage

 
Liz Heggelund, enhetsleder 987 67 820
Veronica Johansen, styrerassistent 987 67823
   

 

PPT

Harriet Eriksen, leder 934 26 009
Veronika Nordseth-Daleng, rådgiver/spesialpedagog 934 55 008
   

 

Astafjord barneverntjeneste

Forkontor 930 72 055
Gunnhild Masterbakk, enhetsleder 902 36 112
   

 

Sjøvegan mottak

 
Resepsjon/hovednummer 77 17 20 99
Jenny S. Myrvoll, enhetsleder 920 46 653

 

Kulturavdeling

 
Hovednummer 467 46 007
Kurt Jan Kvernmo, kultursjef 900 52 222
Bjarne Dahlberg, kulturskolerektor 909 75 611
Jorun Utne, folkehelsekoordinator 970 06 303
Stein Markussen, biblioteksjef 77 17 21 14

 

Teknisk avdeling

Reidar Berg, enhetsleder 901 31 296
Tor Jostein Jenssen, avdelingsingeniør 481 80 878
Johan Harald Gamnes, avd. ingeniør kart og oppmåling 932 60 222
Børge Lind, formann vedlikeholdsavdelingen 481 80 870
Vakttelefon 970 86 222
   

 

Landbruk

Inge Fredheim, enhetsleder: 900 25 730

Kommunal veterinærvakt

Telefonnummer: 922 18 999

Mer informasjon