Offentlig ettersyn:  Revidering reguleringsplan Garsnes hyttefelt,  publisert 7.12.2020

Ressursutvalget vedtok i møte 4. desember 2020 å legge forslag til revidering reguleringsplan Garsnes hyttefelt pid 5417202002, ut til offentlig ettersyn.

Innspill merkes sak 20/428 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller

postmottak@salangen.kommune.no innen 1. februar 2021.

 


 

Offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering Salangsverket, publisert 7.12.2020

Ressursutvalget vedtok i møte 4. desember 2020 å legge forslag til detaljregulering Salangsverket industriområde pid 5417201901, ut til offentlig ettersyn.

Innspill merkes sak 19/1484 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller

postmottak@salangen.kommune.no innen 1. februar 2021.

Dokumenter i saken (PDF):


Kunngjøring vedtatt reguleringsplan på eiendommene 15/6, 15/7 og 15/8

 

Fristen for å klage på vedtaket gikk ut 28.10.2020