Høring: Fornyelse av konsesjon Salangen flyplass, Elvenes

Eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet innen 1. juni 2019

Les mer om dette her


 


Eiendomsskatt 2019, kunngjøring om utlegging til off. ettersyn

27. februar 2019 – 16. april 2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.02.2019 – 28.3.2019 på biblioteket i Kulturhuset, i servicetorget på Herredshuset og på kommunens hjemmeside her. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 9. Les mer her.


 


For tiden ingen flere høringer