Høring: Fornyelse av konsesjon Salangen Flyplass, Elvenes

Eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet innen 1. juni 2019

Les mer om dette her


Kunngjøring: Vedtatt reguleringsplan Sommerset

Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 18.02.2019, sak 7/19 reguleringsplan for Sommerset gnr. 46 bnr. 2. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.  

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finnes på kommunens servicetorg og kommunens hjemmeside her, www.salangen.kommune.no.  

Frist for å klage på vedtak er satt til 27/3-2019. Klage sendes Salangen kommune pb. 77, 9355 Sjøvegan eller postmottak@salangen.kommune.no 

Dokumenter:


Eiendomsskatt 2019, kunngjøring om utlegging til off. ettersyn

27. februar 2019 – 16. april 2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.02.2019 – 28.3.2019 på biblioteket i Kulturhuset, i servicetorget på Herredshuset og på kommunens hjemmeside her. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 9. Les mer her.


 

Høring: Forslag til planprogram Helse-og omsorgsplan 

Salangen kommune skal utarbeide Helse- og omsorgsplan. Levekårutvalget vedtok 4/2-2019 at Forslag til planprogram Helse- og omsorgsplan for Salangen kommune 2019-2029 sendes på høring. Vi inviterer deg til å komme med innspill til planforslaget. 

Forslag til planprogrammet kan lastes ned her (PDF) eller fås ved henvendelse til Servicetorget. 

Innspill merkes sak 19/51 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller postmottak@salangen.kommune.no innen 24. mars 2019.


For tiden ingen flere høringer