Høring: Forskrift om folkevalgtes godtgjøring, Salangen kommune (publisert 16.08.19)

Salangen kommune sender «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring Salangen kommune» på høring. Høringen er åpen slik at alle som ønsker det kan komme med innspill. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. I Salangen kommune er det konstituerende møtet berammet til 7. oktober 2019.

Frist for å sende høringssvar er 17. september 2019.

Les mer og send høringssvar her

 

 

For tiden ingen flere høringer