Eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet innen 1. juni 2019, helst pr e-post til postmottak@caa.no.

Vennligst merk høringsinnspill med ref.18/19977-3.

Samtlige høringsdokumenter er imidlertid tilgjengelige på www.luftfartstilsynet.no, under «Høringer».

Les høringsdokument (PDF)