Last ned tilrådingen (PDF)

Skrivemåten tilrås i henhold til §3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, §4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale.
Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften §4. Salangen kommune tilhører tornesamisk dialektområde.

Etter Stedsnavnloven §8 vektlegges lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til.

Innspill merkes sak 21/781 og sendes til:

Høringsfrist 20. oktober 2021.

Med vennlig hilsen

Ingrid Helene Frantzen                        Salangen kommune                         

Kommune- og samfunnsplanlegger        Strandveien 41

Telefon: 979 69 043                                9350 Sjøvegan