Bakgrunn og hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse, turisme og fritid knyttet til bruk av sjøen ved Garsnes i Salangen kommune. Kysten Plan og Natur AS er engasjert av tiltakshaver Nordbohus Midt Troms AS for å utarbeide reguleringsplan og gjennomføre planprosess.

Innspill merkes sak 19/1028 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan, postmottak@salangen.kommune.no eller via skjema nederst på nettsiden her. Frist for skriftlige innspill er 2.1.2022.


Dokumenter