Salangen kommune skal utarbeide Helse- og omsorgsplan. Levekårutvalget vedtok 4/2-2019 at "Forslag til planprogram Helse- og omsorgsplan for Salangen kommune 2019-2029" sendes på høring. Vi inviterer deg til å komme med innspill til planforslaget. 

Forslag til planprogrammet kan lastes ned her (PDF) eller fås ved henvendelse til Servicetorget. 

Innspill merkes sak 19/51 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller postmottak@salangen.kommune.no innen 24. mars 2019.