Kort om forslaget

Salangen kommune sender «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring Salangen kommune» på høring. Høringen er åpen slik at alle som ønsker det kan komme med innspill. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. I Salangen kommune er det konstituerende møtet berammet til 7. oktober 2019.

Frist for å gi høringsuttalelse er 17. september 2019. Høringsuttalelser merkes «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring».

Les forslaget til forskrift her (PDF)

Send høringssvar

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@salangen.kommune.no.

Eller per post til:

Salangen kommune
Postboks 77
9350 SJØVEGAN

 

Frist for å sende høringssvar er 17. september 2019.