Innen fristens utløp 6. desember hadde AMU fått inn forslag på 4 kandidater til årets arbeidsmiljøpris. Utvelgelsen ble avgjort 7. desember på møte i AMU. Alle 4 kandidatene var hederlige og verdige kandidater til prisen, noe som også i år gjorde utvelgelsen vanskelig. Et enstemmig AMU Renate Chruickshank og Heidi Olsenbestemte til slutt å dele prisen mellom to av de foreslåtte kandidatene:

 

1. Renate Chruickshank - Merkantilt ansatt på mottaket

Dette er 3. året Renate har blitt foreslått til arbeidsmiljøprisen. De ulike forslagstillernes begrunnelse har gått igjen, herav:

Forslagsstillernes begrunnelse:

- I år foreslås Renate Chruickshank som jobber her ved asylmottaket til arbeidsmiljøprisen.

- Renate er alltid i godt humør! Hennes gode humør sprer trivsel og glede rundt på arbeidsplassen.

- Hun er svært løsningsorientert, og du kommer alltid fra et samtale med Renate med at saken er løst, eller hun finner ei løsning. Det gjelder både ansatte på mottaket og beboere.

- Hun er veldig flink å rose og oppmuntre andre, har alltid et trøstende ord, og hun klager ALDRI.

- Hun har en unik evne til å tenke positivt, og får andre med seg.

- Hennes kontordør står bestandig åpen dersom noen har behov for en prat.

- Renate er bestandig lett å be, og sier aldri NEI. Dette gjenspeiles seg også privat da hun deltar på mange arenaer med frivillig arbeid i kommunen, det være seg for turngruppen, drilltroppen, eller grendelaget.

- Renate er bare god og en verdig kandidat for prisen Årets Arbeidsmiljøpris.

 

2. Heidi Lill Olsen - Renholder Salangen skole

Forslagsstillernes begrunnelse:

Vi er mange ansatte her på Salangen Skole som ønsker at Heidi Olsen, ansatt som renholder får arbeidsmiljøprisen 2017.

- Heidi kom inn i renholdsteamet på skolen som et friskt pust i høst.

- Hun er alltid blid og hyggelig.

- Hun tar initiativ til ulike trivselstiltak (alt fra vafler, baker kaker og boller, drar i gang juleverksted og har pyntet spiserommet og hallen på skolen til jul)

- Hun har en fantastisk flott måte å møte elevene på. Hun gir elevene masse omsorg og støtte. I tillegg har hun også alltid et godt ord på lur til både lærere og assistenter.

- Det er alltid fullt av folk og liv rundt bordet på spiserommet, stemningen er jo så god at vi dessverre ikke alltid har lyst til å gjøre noe annet enn å sitte å prate

- Heidi er tvers igjennom et godt menneske som er lett å bli glad i.

 

Kjære Renate og Heidi; Gratulere hjerteligst som verdige vinnere av Arbeidsmiljøprisen 2017 :-)