"Våge å se, tørre å spørre"

Last ned hele planen her (PDF)

Tiltakskort barn:

For deg som jobber med barn, er offentlig ansatt, nabo og venn:

Hva gjør jeg ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn?

Tiltakskort voksne:

Hva gjør jeg som offentlig ansatt, kollega eller venn ved mistanke om vold i nære relasjoner?