Årets Salangsværing kan være en enkeltperson, et lag, en forening eller en organisasjon som har bidratt til at Salangen kommune har fått hederlig omtale utover kommunens grenser. Årets salangsværing 2017 Salaks as

Vinneren får heder og ære, et diplom og en blomst, samt inviteres til å spise middag med kommunestyret ifbm desembermøtet.

Lista over foreslåtte i 2017 er lang. Det er kommet mange gode forslag, både på enkeltpersoner, og grupper.

Om mottakeren av årets hedersbetegnelse kan si:

De har vært foreslått flere ganger tidligere, både som enkeltpersoner og bedrift. I år er de også foreslått flere ganger, og i ulike varianter som enkeltpersoner, som bedrift og med enkeltprosjekter.

Årets Salangsværing skaper arbeidsplasser, og deres aktivitet bidrar til store ringvirkninger i lokalt og regionalt næringsliv. De går i front mtp samarbeid med andre, lokalt og regionalt. Dette gir utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling. FjordMAX er et eksempel, samarbeidet med Sjøvegan VGS om kjemi- og prosesslinje er et annet. De var og er viktige aktører ifbm i Arctic race of Norway. Var synlige og aktive under rittet, og deres engasjement har vært synlig i lokal, nasjonal og internasjonal media, med en usedvanlig premie i hovedfokus.

Jobber med en revolusjon innen sin bransje, FjordMAX har vekket nasjonal oppmerksomhet og presentasjoner av konseptet blir gitt jevnlig på regionale og nasjonale møteplasser og konferanser.

De skaper stor aktivitet i lokalsamfunnet, som bidragsyter og sponsor til lag og foreninger, samt arrangementer.

Det kan sies mye om årets Salangsværing 2017, og sett opp mot statuttene så har de definitivt bidratt til positivt omdømme for lokalsamfunnet, de har vekket oppmerksomhet langt utenfor kommunen, fylkets og landets grenser. Årets Salangsværing er gode ambassadører for Salangen, og en god illustrasjon på Salangen og salangsværingen.

Årets Salangsværing 2017 er Salaks AS, med familien Bekkeli i spissen.