• Lage grønnsaksuppe og popcorn på bål.
  • Lære kompostering.
  • Natursti.
  • Trå smoothy på sykkel.
  • Spikre.
  • Gå på stylter.
  • Traktorsertifikat.
  • Tur med traktor.
  • Ri på hesten.
  • Gårdsutsalg og kafè.

4h-2019.jpg