Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå. Forslag sendes inn her.

Vi håper på å få inn mange gode forslag innen fristen 26. mai!

Les mer om dette på www.mangfoldsprisen.no

mangfoldprisen 2019.jpg