Mellom 1. – 9. september skal friluftslivet for alvor settes på kartet i Troms – da er det klart for Friluftslivets uke!

Vi viser til e-post fra 11.04 om muligheter til å søke støtte til arrangementer denne uka. Takk for mange fine søknader og tiltak allerede. Vi har fremdeles litt midler igjen som kan fordeles for å Friluftslivets-uke-illustrasjon_800.jpgskape aktivitet i hele fylket.

TILSKUDD – FNF har fått støtte fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet som skal viderefordeles for å skape aktivitet. 

En kort/enkel søknad kan sendes FNF Troms innen 20. juni.

Tilskuddsarrangementet bør være lavterskel, gratis og skape samarbeid på tvers av organisasjoner, eller friluftsråd / kommuner. Tilsagnssum per arrangement/#nattinaturen i er i utgangspunktet kr 3000. En del er som sagt allerede fordelt, basert på første søknadsrunde.

Vi ber om at info om nye og eksisterende turer mellom 1. – 9. september sendes til troms@fnf-nett.no slik at vi kan sammenstille det i et felles program, samt bidra til felles markedsføring og blest.

Målet er å få til aktivitet i alle 24 kommuner. Vi håper som vanlig på et godt samarbeid mellom organisasjoner, friluftsråd og kommuner. Spre gjerne informasjonen til lokallag og andre interesserte!

Ta kontakt om dere har spørsmål! Les mer om uka her, samt at mer info kommer.

Ha en fin dag – og vi ser fram til en aktiv Friluftslivets uke J

 

Med vennlig hilsen

Eivind Høstmark Borge

Fylkeskoordinator Forum for natur og friluftsliv Troms

 

FNF Troms

Holtvegen 66

Postboks 2284

9269 Tromsø

Eivind Høstmark Borge, tlf. 414 17 339